Thái hiền - Yêu là chết ở trong lòng

Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương
Từ khi tôi mới yêu người đó
Tình yêu thơm ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ

Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau
Dù tôi không muốn tin là hết
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa

Người tình ơi yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn
Yêu đương là giấc mơ tàn


Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi địa đàng
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan
Từ khi tôi biết yêu là thế
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê

Người tình ơi yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn
Yêu đương là giấc mơ tàn

Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau
Dù cho tôi biết quên người cũ
Tình yêu chắp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa

Dù cho tôi biết quên người cũ
Tình yêu chắp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa

Lyrics licensed by LyricFind