Thái hiền - Tạ ơn

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã đưa em về chốn này tôi xây mãi cuộc vui
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người

Ôi mênh mông tháng ngày vắng em
Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
Để lại đây thành phố không hồn

Qua con sông nhớ người đă xa
Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa
Cây sang thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ


Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời

Qua con sông nhớ người đă xa
Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa
Cây sang thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời
Tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người

Lyrics licensed by LyricFind