Thái hiền - Người tình trăm năm

Đến một ngày một ngày nào đó
Em xa anh một ngày nào đó
Em nhớ có một lần một lần mình nói
Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình muốn có
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với anh em mãi là người tình trăm năm

Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
Em sang ngang một ngày nào đó
Anh xin chúc em được được nhiều hạnh phúc
Cho em luôn luôn được gì em muốn

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình đã có
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
Với anh em mãi là người tình trăm năm


Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi
Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng
Em yêu anh nhiều bao nhiêu

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những gì mình đã mất
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
Với anh em mãi là người tình trăm năm

Nếu như có một ngày một ngày nào đó
Em quên anh một ngày nào đó
Những ân tình nhạt nhoà phai dấu
Trong con tim chẳng còn thương đau

Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều nhưng kỷ niệm mình đã mất
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với anh em mãi là người tình trăm năm
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với anh em mãi là người tình trăm năm

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind