Thái hiền - Tạm biệt nơi phi trường

Rượu nồng cạn chén bên người
Tình ái ấm lòng chứa chan
Mong thời gian thôi ngừng không trôi nữa
Mãi đêm nay ta bên người

Sao thời gian bỗng trôi mau
Sao rượu nồng bỗng chua cay
Sao tình còn đang ngất ngây say
Mà chợt nghe sầu ngăn cách

Anh ơi uống đi anh
Giọt đắng thấm tràn khoé môi
Lệ nào chớ rơi
Đường khuya vắng âm thầm đi về


Rượu nồng cạn chén bên người
Tình ái ấm lòng chứa chan
Mong thời gian thôi ngừng không trôi nữa
Mãi đêm nay ta bên người

Sao thời gian bỗng trôi mau
Sao rượu nồng bỗng chua cay
Sao tình còn đang ngất ngây say
Mà chợt nghe sầu ngăn cách

Anh ơi uống đi anh
Giọt đắng thấm tràn khoé môi
Lệ nào chớ rơi
Đường khuya vắng âm thầm đi về

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind