Thái hiền - Thu ca điệu ru đơn

Mùa thu nức nở tiếng thở dài
Tiếng vĩ cầm buồn ơi mùa thu ơi
Lòng ta khốn khổ với mỏi mòn
Tiếng thu buồn buồn ru điệu ru đơn

Nghẹn ngào tê tái nghẹn ngào tê tái
Khi giờ đã điểm vì ta ngồi ta nhớ
Những ngày nào xưa những ngày nào xưa
Và ta khóc lóc và ta khóc lóc

Mùa thu nức nở tiếng thở dài
Tiếng vĩ cầm buồn ơi mùa thu ơi
Lòng ta khốn khổ với mỏi mòn
Tiếng thu buồn buồn ru điệu ru đơn


Ta đi rồi ta đi theo ngọn gió
Ta đi ta đi theo ngọn gió xấu
Cuốn ta đi trôi dạt đây đó
Trôi dạt đây đó
Như chiếc lá mùa thu lá chết vàng khô

Mùa thu nức nở tiếng thở dài
Tiếng vĩ cầm buồn ơi mùa thu ơi
Lòng ta khốn khổ với mỏi mòn
Tiếng thu buồn buồn ru điệu ru đơn

Ta đi rồi ta đi theo ngọn gió
Ta đi ta đi theo ngọn gió xấu
Cuốn ta đi trôi dạt đây đó
Trôi dạt đây đó
Như chiếc lá mùa thu lá chết vàng khô

Mùa thu nức nở tiếng thở dài
Tiếng vĩ cầm buồn ơi mùa thu ơi
Lòng ta khốn khổ với mỏi mòn
Tiếng thu buồn buồn ru điệu ru đơn
Tiếng thu buồn buồn ru điệu ru đơn

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind