Thái hiền - Đốt lá trên sân

Hu hu hu hu
Huh huh huh huh huh

Nếu bé yêu anh anh mời đến ở
Dưới mái thô sơ nơi vườn xanh cỏ
Ngày thì chia nhau sách đọc mới cũ
Để chiều còn ra tưới vườn quét lá

Quét lá trên sân vun thành đống nhỏ
Bé sẽ cho anh cái quyền nhóm lửa
Mặt trời đã tan giữa chiều êm gió
Một ngày ra đi với một chiều mơ

Khói khói lên nhỏ nhoi
Khói lên nhẹ hơi khói lên lả lơi
Khói khói lên đầy vơi
Khói lên tả tơi khói lên mù khơi
Khói khói lên đẹp ngời

Bé có biết không khói mờ sắc huệ
Khói trắng khơi lên kỷ niệm êm nhẹ
Ngày nào xa xôi cũng nhỏ như bé
Ngày còn mẹ cha những chiều đốt lá


Khói nhắc cho anh những ngày vui khoẻ
Bóng dáng quê hương những chàng trai trẻ
Hình ảnh quay tơ cánh đồng thơm lúa
Nhạc hành quân xa trên nẻo đường ta

Khói khói lên nhỏ nhoi
Khói lên nhẹ hơi khói lên lả lơi
Khói khói lên đầy vơi
Khói lên tả tơi khói lên mù khơi
Khói khói lên đẹp ngời
Huh huh huh huh huh

Đốt lá trên sân nhớ từng đốm lửa
Bến nước đêm xưa chuyến đò neo ngủ
Một bài dân ca ấm lòng quê cũ
Ngọt ngào lời ru mối tình nghìn xưa

Đốt lá trên sân khói mờ cay toả
Nước mắt rưng rưng anh nhiều mắc cỡ
Ngọn lửa làm anh mắt mờ thương nhớ
Chỉ làm cho em má hồng đẹp thêm

Khói khói lên nhỏ nhoi
Khói lên nhẹ hơi khói lên lả lơi
Khói khói lên đầy vơi
Khói lên tả tơi khói lên mù khơi
Khói khói lên đẹp ngời

Khói khói lên nhỏ nhoi
Khói lên nhẹ hơi khói lên lả lơi
Khói khói lên đầy vơi
Khói lên tả tơi khói lên mù khơi
Khói khói lên đẹp ngời

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind