Thái hiền - Mái tóc quen

Buổi sáng trời mù sương những con đường nằm yên
Tội hàng cây đứng rét chờ một mái tóc quen
Buổi trưa nhìn mây trôi có cánh chim nào vội
Về chốn ấy xa vời xin chở hộ tình tôi

Buổi chiều lao xao gió run chiếc lá vàng bay
Sợ gió lạnh phương ấy rét mướt ai vai gầy
Buổi tối một vầng trăng úa trong vườn lạnh hoang
Nhạt nhoà trên vách sáng chiếc bóng nào quạnh hiu
Người cuối trời nào hay vẫn tôi ngồi đợi ai
Từng hàng cây đứng ngóng
Góc phố mong chân người


Buổi sáng trời mù sương những con đường nằm yên
Tội hàng cây đứng rét chờ một mái tóc quen
Buổi trưa nhìn mây trôi có cánh chim nào vội
Về chốn ấy xa vời xin chở hộ tình tôi

Buổi chiều lao xao gió run chiếc lá vàng bay
Sợ gió lạnh phương ấy rét mướt ai vai gầy
Buổi tối một vầng trăng úa trong vườn lạnh hoang
Nhạt nhoà trên vách sáng chiếc bóng nào quạnh hiu
Người cuối trời nào hay vẫn tôi ngồi đợi ai
Từng hàng cây đứng ngóng
Góc phố mong chân người
Từng hàng cây đứng ngóng
Góc phố mong chân người

Lyrics licensed by LyricFind