Thái hiền - Tiếng đàn tôi

Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt
Với bao tiếng tơ xót thương người
Vì cuộc tình đã chết một đêm nao
Lúc trăng hãy còn thơ ấu

Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi
Vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời
Lúc bao nhiêu tiếng cười
Rộn ràng chảy về xuôi

Mênh mông là ơi thuyền về tới bến mê rồi
Khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn tôi
Mênh mông là ơi thuyền về bát ngát hương trời
Khoan khoan hò ơi nhịp sầu xa vắng mà thôi

Buồm về dội nắng lên khơi
Bao nhiêu hoàng hôn đến cho yên vui người ơi
Có tiếng hát theo đàn tôi
Như ru như thương linh hồn đắm đuối

Mênh mông là ơi thuyền chờ mong gió lên trời
Mang theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai


Hah hah huh huh
Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt
Với bao tiếng tơ xót thương người
Vì cuộc tình đã chết một đêm nao
Lúc trăng hãy còn thơ ấu

Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi
Vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời
Lúc bao nhiêu tiếng cười
Rộn ràng chảy về xuôi

Mênh mông là ơi thuyền về tới bến mê rồi
Khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn tôi
Mênh mông là ơi thuyền về bát ngát hương trời
Khoan khoan hò ơi nhịp sầu xa vắng mà thôi

Buồm về dội nắng lên khơi (huh)
Bao nhiêu hoàng hôn đến cho yên vui người ơi (huh)
Có tiếng hát theo đàn tôi
Như ru như thương linh hồn đắm đuối (huh)

Mênh mông là ơi thuyền chờ mong gió lên trời (mênh mông là ơi)
Mang theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai (mang theo đàn tôi)
Mênh mông là ơi thuyền chờ mong gió lên trời
Mang theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai

Lyrics licensed by LyricFind