Duy quang - Lạy bà là đấng tinh truyền thánh vẹn

Maria Maria
Maria linh hồn tôi ớn lạnh
Maria Maria
Run như run thần tử thấy long nhan
Maria Maria
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Maria Maria
Nhưng lòng thấm nhuần ơn trìu mến
Maria Maria

Lạy Bà là Đấng tinh truyền thánh vẹn
Giầu nhân đức giầu muôn hộc từ bi
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế

Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Dòng thao thao bất diệt của nguồn thơ
Trí tôi hút bao nhiêu là khí vị
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua


Lạy Bà Bà rất ư nhiều phép lạ
Ngọc như ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh

Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen

Lạy Bà là Đấng tinh truyền thánh vẹn
Ngọc như ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind