Thái hiền - Hỡi sứ thần thiên chúa gabriel

Hah hah
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe xôn xao nghìn tinh tú

Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng tràng hạt bằng sao mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Lạy Bà là Đấng ban đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn trong mạch máu

Lạy Bà là Đấng ban đầy ơn phước
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương
Cho vỡ lở cả muôn nghìn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương


Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người có nghe náo động cả muôn trời

Người có nghe xôn xao nghìn tinh tú
Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng tràng hạt bằng sao mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Lòng vua chúa như lòng lê thứ
Sẽ ngất ngây bởi thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu Mẹ sầu bi
Nguồn thiêng liêng yêu Mẹ sầu bi

Lyrics licensed by LyricFind