Thái hiền - Hẹn em năm 2000 (see you in the year 2000)

Hẹn em nhé năm hai ngàn sẽ
Hai bên cửa hé cho anh trở về
Từ ngày đi theo cuộc tình mê
Trăm năm nhỏ bé trăm năm bộn bề
Hẹn em nhé kể chuyện nghe những thoáng chia ly

Ngày xưa đó chia tay vội vã
Trăm năm rộn rã say sưa một mùa
Nào ngờ đâu trong cuộc được thua
Trăm năm vật vã trăm năm hận thù
Ðời băng giá thì tình ta cũng thoáng như mơ

Thời tìm tự do nửa đời sương gió
Nên mau tóc ngà con tim sớm già
Một nửa đời sau tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều bao vây sớm chiều
Còn gì đâu cho một tình yêu
Còn gì nhau cho một đời sau


Hẹn nhau sẽ nâng niu ngày tới
Năm hai ngàn với trăm năm thật dài
Ðược gọi tên thế kỷ nào đây
Trăm năm tình ái hay trăm ngậm ngùi
Hỏi em nhé cuộc tình ta mãi mãi đơn côi
Hay cuộc tình đôi mãi mãi yên vui

Thời tìm tự do nửa đời sương gió
Nên mau tóc ngà con tim sớm già
Một nửa đời sau tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều bao vây sớm chiều
Còn gì đâu cho một tình yêu
Còn gì nhau cho một đời sau

Hẹn nhau sẽ nâng niu ngày tới
Năm hai ngàn với trăm năm thật dài
Ðược gọi tên thế kỷ nào đây
Trăm năm tình ái hay trăm ngậm ngùi
Hỏi em nhé cuộc tình ta mãi mãi đơn côi
Hay cuộc tình đôi mãi mãi yên vui

Lyrics licensed by LyricFind