Thái hiền - Mẹ năm 2000 (mother of the year 2000)

Mẹ đâu còn là Mẹ ta xưa đó
Là tiên của Rồng là Chúa Âu Cơ
Mẹ xưa hoá đá hay Mẹ Châu Long
Cứu nước thù chồng Mẹ đấng anh hùng

Mẹ không còn là Mẹ trong tranh vẽ
Hiện thân Phật Bà và Ðức Maria
Mẹ nuôi chiến sĩ hay Mẹ phù sa
Cuối thế kỷ này Mẹ mới lên ba

Mẹ bây giờ là trẻ thơ em gái
Thiếu ăn thiếu mặc và thiếu học hành
Ðời thiếu an ninh tình yêu cũng thiếu
Mở mắt nhìn nhau chẳng thấy mai sau

Mẹ bây giờ ở miền quê oan trái
Trẻ thơ vào đời chỉ thấy đơn côi
Tuổi xanh hung dữ lên tuổi mau phai
Cuối thế kỷ này Mẹ đã lên mười


Mẹ bây giờ lạc loài trên thế giới
Việt Nam là gì giảng nghĩa cho coi
Mẹ quên tiếng nói tên họ đổi thay
Cuối thế kỷ này Mẹ sẽ hai mươi

Mẹ đang bên bờ vực sâu tăm tối
Bước đi có thể là phía suy đồi
Nhìn kỹ đi coi một trăm năm tới
Mẹ nước Việt Nam vượt mãi hay lui

Trẻ thơ là Mẹ cuộc đời đang tới
Việt Nam ngày nào rạng rỡ yên vui
Nhờ trong quá khứ có Mẹ lên ngôi
Thắm thiết tình người gửi tới nhân loại

Nào ai đang nhìn Mẹ ta hấp hối
Mẹ đau Mẹ nghèo Mẹ yếu không vui
Nhìn nhau bối rối ta cùng hối lỗi
Xúm xít lại rồi giải cứu cho Người

Mẹ đang đi vào cuộc đời đang tới
Mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai
Sinh con anh hùng người hiền nhân ái
Hay sinh kẻ hèn bạo chúa vô loài
Sinh con anh hùng người hiền nhân ái
Hay sinh kẻ hèn bạo chúa vô loài

Lyrics licensed by LyricFind