Thái hiền - Nghìn thu (song of eternity)

Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi

Em là cõi trống cho tình đong vào
Anh là nơi vắng cho tình căng đầy
Cuộc tình đi vào cõi thiên thu
Em là cơn gió anh là mây dài
Ði về bên nớ đi về bên này
Rồi trở về cho hết cái đong đưa

Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên

Tình ta biến hoá trong từng sát na
Tình luôn lai vãng đi về cõi chung
Tình hư vô đó nên gần với xa
Tình ra ánh sáng tình về tối đen


Nghìn thu anh là đã em rồi
Và em trong muôn kiếp em đã ngồi ở anh
Nghìn thu ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa
Xoay trong vùng tử sinh

Em là cõi trống cho tình đong vào
Anh là nơi vắng cho tình căng đầy
Cuộc tình đi vào cõi thiên thu
Em là cơn gió anh là mây dài
Ði về bên nớ đi về bên này
Rồi trở về cho hết cái đong đưa

Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên

Tình ta biến hoá trong từng sát na
Tình luôn lai vãng đi về cõi chung
Tình hư vô đó nên gần với xa
Tình ra ánh sáng tình về tối đen

Nghìn thu anh là đã em rồi
Và em trong muôn kiếp em đã ngồi ở anh
Nghìn thu ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa xoay trong vùng tử sinh
Nghìn thu ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa xoay trong vùng tử sinh

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind