Thái hiền - Vô định

Em nhẹ gót theo tình thu giáng hạ
Mây tóc về bay phủ lấp hồn xa
Hương thời gian chưa đượm mắt phôi pha
Đã vội bước trên đường đầy ý lạ

Em thoảng hiện hồn đông mỏi giá
Sầu pha lê tan nát rượu quỳ hoa
Ý đắm mê đưa huyền chìm u nhã
Đời tình không trong mộ khúc tình qua


Ý biếc tan vào sương khói
Diệu vi dẫm xoá ngân hà
Lạc chân dấu vết vô thường
Còn đâu tình hoang cuồng si

Em vô định lãng du trên tình ta
Màu thời gian đàn động khúc xôn xao
Tìm dĩ vãng mảnh hồn xưa tình mê
Mộng về đâu đời tỉnh giấc hư hao

Em vô định lãng du trên tình ta
Màu thời gian đàn động khúc xôn xao
Tìm dĩ vãng mảnh hồn xưa tình mê
Mộng về đâu đời tỉnh giấc hư hao
Mộng về đâu đời tỉnh giấc hư hao

Lyrics licensed by LyricFind