Thái hiền - Vàng lên cõi nhớ

Dâng chiều hồn dặm thông xưa cũ
Ơi chiều vàng lên cõi nhớ tình chưa bước về
Nghe rừng nhạc gọi tiếng mê
Luống theo gió nhỏ bên lề mưa tan
Chiều buông đổ lá rơi trên ngàn
Bóng ai tịch liêu miên man chìm đắm

Chiều sương khói u hoài
Cánh chim bay tìm hướng
Chiều đông lạc lối đến bao giờ


Em đi êm nhẹ gót hài
Tìm đâu tìm đâu còn đâu nữa
Trên đỉnh cao mềm cỏ yên
Lòng chìm nặng những u miên
Dõi theo hương toả xuôi triền đắm say

Em về để úa hồn mây
Tìm trong phiêu lãng sao đầy phôi pha
Tình lên ngọn vút mờ xa
Sầu rơi suối thẳm lạnh hà bóng sao
Tưởng chừng tình lạc nơi nao
Nghe chăng tiếng gọi ai vào huyền không

Lòng chìm nặng những u miên
Dõi theo hương toả xuôi triền đắm say
Em về để úa hồn mây
Tìm trong phiêu lãng sao đầy phôi pha
Tình lên ngọn vút mờ xa
Sầu rơi suối thẳm lạnh hà bóng sao
Tưởng chừng tình lạc nơi nao
Nghe chăng tiếng gọi ai vào huyền không
Nghe chăng tiếng gọi ai vào huyền không

Lyrics licensed by LyricFind