Thái hiền - Đêm xưa

Đêm nhớ em hắt hiu lòng nhớ
Đêm vắng em đếm sầu từng câu
Đêm tiếc thương cho tình nào đã phai tàn
Tìm đâu em hỡi

Em nhớ không đêm nào phủ kín tâm hồn
Đêm nào về chốn mênh mông
Dắt nhau đi vào cõi mộng
Lãng quên đời không tiếc nuối

Thương nhớ em mắt ôm sầu kín
Đêm nhớ nhau chỉ còn lạnh căm
Xin chút hương cho tình ngày cũ thêm nồng
Còn đâu em hỡi


Em biết không đêm nào tình vỡ tan rồi
Đêm nào tình vút bay cao
Mắt môi chỉ còn rã rời
Đã quên một giấc đêm tàn

Đêm nay sương về đem theo bóng hình
Không gian vương đầy tình mơ đêm xưa cũ
Nhớ nhung dâng tràn ngập lòng
Nhớ thương đầy một trời sao
Đến bên em ngày nào đã chia lìa
Tình nhớ gửi về em cuối nơi xa vời

Ta nhớ em biết bao là nhớ
Đã mất nhau hỏi đời về đâu
Khi nhớ nhau xin một lần cuối trông vời
Còn đâu xa vắng

Em biết chăng khi đời lạnh giá tâm hồn
Khi tàn một kiếp đam mê
Đến nhau những ngày cuối đời
Nhớ thương chỉ còn một giấc đêm xưa

Lyrics licensed by LyricFind