Thái hiền - Hoàng hạc

Hạc vàng bay cao vút
Người xưa biết nơi đâu
Hạc vàng về chốn cũ
Khuất bóng sau trời mây
Tìm lại đây dấu vết
Ôi chốn năm xưa hoàng hạc
Trơ bóng cố nhân Lầu Hoàng Hạc

Kìa ngàn năm mây trắng xoay vần
Vẫn bay về giấc mộng
Ôi đã xa vời
Tìm theo hư vô chắp cánh tiêu dao

Hạc vàng bay hạc vàng đi không trở lại
Chiều tịch liêu nhìn hàng cây
Mưa bến Hán Dương tiêu điều quạnh hiu
Tiếc thương lầu Hoàng Hạc


Tìm cỏ thơm trong bãi hoang tàn
Chiều trên sông chạnh nhớ quê nhà
Biết bao giờ thấy bóng hình
Khói sương mờ đầu sóng
Chiều mờ buông gieo rắc bao sầu
Hồn mơ theo bay đến khung trời
Có hạc vàng đón người ngày xưa

Hạc vàng bay hạc vàng đi không trở lại
Chiều tịch liêu nhìn hàng cây
Mưa bến Hán Dương tiêu điều quạnh hiu
Tiếc thương lầu Hoàng Hạc

Tìm cỏ thơm trong bãi hoang tàn
Chiều trên sông chạnh nhớ quê nhà
Biết bao giờ thấy bóng hình
Khói sương mờ đầu sóng
Chiều mờ buông gieo giắc bao sầu
Hồn mơ theo bay đến khung trời
Có hạc vàng đón người ngày xưa

Lyrics licensed by LyricFind