Thái hiền - Đêm sầu

Đếm bước đêm dài mắt đã khô quạnh
Có tiếng ai cười trong bóng đời
Thoát dấu ân cần buông trói người chốn hoang tận
Tìm đâu nữa từng chiếc lá rơi đã xuôi dòng
Nhớ thương về đâu cũng theo đời trôi trong giấc cô liêu

Thương tiếc gì mắt chôn mộ sâu
Hát ru người tiếng xưa đoạ đầy
Tìm hồn nhau soi dấu đêm thâu
Tình còn khơi thiêu bóng đam mê
Nhắc nhau câu ngàn năm
Dắt đưa nhau theo đời sau
Dấu thiên đường đã mờ
Tìm trong đêm ánh sao đưa đường


Thương tiếc gì mắt chôn mộ sâu
Hát ru người tiếng xưa đoạ đầy
Tìm hồn nhau soi dấu đêm thâu
Tình còn khơi thiêu bóng đam mê
Nhắc nhau câu ngàn năm
Dắt đưa nhau theo đời sau
Dấu thiên đường đã mờ
Tìm trong đêm ánh sao đưa đường

Lắng tiếng đêm sầu
Khuất lối mịt mùng
Có bóng ai về trôi giữa dòng
Ý đã phai nhoà xa cuối đời
Vẫn hiện về tình muôn kiếp
Người hỡi có nghe tiếng đêm dài
Mắt sâu tịch liêu đến bên đời
Từng bước xưa ơ hờ

Lyrics licensed by LyricFind