El Barrio - Mi Amante Luna

La luna poseo mi cuerpo, la luna me ha robado un beso
La luna, la luna, la luna
La Luna y a mi ma' hecho un trajecito negro de alpaca
La luna, la l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.