El Barrio - Agua Fresca

Si quieres agua fresca, niña
Ven a mi pozo, niña
Ven a mi pozo
Ven vamos juntos a beberla, niña
Verás que gozo, niña
Verás que gozo, niña

Se q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.