Orkun Işıtmak - Senden Önce

Son zamanlarda nereye baksam hep sen
Ama kaç zamandır geliyormuşum görmezden
Çekinmişim belki itiraf etmekten, kendime bile

Oynar aklımda söylediğin ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.