Thái hiền - Nỗi buồn tàn phai

Người về như ánh nắng như lá bay
Thời gian phôi pha nhìn mây bay bay không chờ mong
Ngày mưa năm ấy nghe tiếng mưa đêm xưa trong lòng ta
Đừng ước điều đã qua
Buồn cháy người với ta
Thổn thức tim mong manh
Vì đâu biết hỏi ai người có cô đơn
Người có khóc chia ly

Nước mắt là đời nhau mặn chát nỗi buồn đau
Ngày mai không còn ngày mai
Đừng nói chuyện ngày mai
Ta về đây lạc lõng mơ hồ
Đường xưa phố cũ đâu khúc hát năm xưa


Đàn rơi trong hư không
Lá thu bay rơi rơi về đâu
Rồi đất trời xanh xanh
Thấy lệ mình tuôn rơi
Rồi ta sẽ ra đi cho nỗi buồn tàn phai

Nước mắt là đời nhau mặn chát nỗi buồn đau
Ngày mai không còn ngày mai
Đừng nói chuyện ngày mai
Ta về đây lạc lõng mơ hồ
Đường xưa phố cũ đâu khúc hát năm xưa

Đàn rơi trong hư không
Lá thu bay rơi rơi về đâu
Rồi đất trời xanh xanh
Thấy lệ mình tuôn rơi
Rồi ta sẽ ra đi cho nỗi buồn tàn phai
Rồi ta sẽ ra đi cho nỗi buồn tàn phai

Lyrics licensed by LyricFind