Thái hiền - Thuở vàng mơ

Ngày ấy thuở vàng mơ
Em cười trong nắng hanh vàng
Tà áo xanh bay bay trong chiều lộng gió
Tình ngất ngây trên môi hồng tươi
Tình đắm say trên dòng suối tóc
Tình vấn vương cho lòng dâng cao
Tình nhớ thương ngập tràn hồn mơ

Ôi mắt biếc thương em ngày nào
Ôi bóng dáng thanh thanh trong chiều nhạt nắng
Em tóc xoã hương bay tình say
Ngàn đắm mê ngập tràn hồn anh


Tìm đâu tình vàng mơ
Em về trong giấc mưa chiều
Tìm đến nhau khi lòng sầu đắm
Còn chút hương xin đừng phôi pha
Sưởi ấm nhau cho trọn tình mơ

Ôi mắt biếc thương em ngày nào
Ôi bóng dáng thanh thanh trong chiều nhạt nắng
Em tóc xoã hương bay tình say
Ngàn đắm mê ngập tràn hồn anh

Tìm đâu tình vàng mơ
Em về trong giấc mưa chiều
Tìm đến nhau khi lòng sầu đắm
Còn chút hương xin đừng phôi pha
Sưởi ấm nhau cho trọn tình mơ
Còn chút hương xin đừng phôi pha
Sưởi ấm nhau cho trọn tình mơ

Lyrics licensed by LyricFind