Thái hiền - Nghe mưa bên thềm

Hỏi mưa đêm xưa cũ
Còn vọng tiếng thiên thu
Vỡ vang hồn quá khứ
Mịt mù khúc mộng du

Tan đi lòng quạnh quẽ
Nhịp rơi bước vô thường
Nghe mưa hồn viễn xứ
Dắt mộng về hư không

Lắng tiếng mưa bên thềm
Sầu khơi dòng sương lạnh
Gió lạc đường trăm nhánh
Nẻo khuất dấu lòng đêm


Đếm giọt đời lỗi nhịp
Tìm lối bước mưa nguồn
Hoang vu lòng mù tắp
Buông tràn khúc lệ tuôn

Mưa còn rơi mấy thuở
Tan đi chớp mưa ngàn
Hỏi đời mưa nát vỡ
Giấc mộng nào mưa tan

Đếm giọt đời lỗi nhịp
Tìm lối bước mưa nguồn
Hoang vu lòng mù tắp
Buông tràn khúc lệ tuôn

Mưa còn rơi mấy thuở
Tan đi chớp mưa ngàn
Hỏi đời mưa nát vỡ
Giấc mộng nào mưa tan
Hỏi đời mưa nát vỡ
Giấc mộng nào mưa tan

Lyrics licensed by LyricFind