Thái hiền - Cõi trời đất lạ

Trong cõi trời đất lạ
Người về như bóng trăng
Trải thân ta lộng lẫy
Từng dấu hồn trăm năm

Người về làm tượng đá
Ta như kẻ lỡ đường
Nằm dưới chân người ngủ
Quên một ngày ly hương

Trong cõi trời đất lạ
Giọt lệ ta vô thường
Hóa thân làm nước mắt
Soi người như tấm gương


Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa

Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi

Hỡi người như ánh sáng
Phủ đầy tấm lòng ta
Đất trời giờ vô nghĩa
Có nhau mà cách xa

Hãy ôm ta lần cuối
Thuơng nhớ đến tàn hơi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi
Hãy lặng yên đừng nói
Dù chỉ một lần thôi

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind