Thái hiền - Núi biếc

Tìm bên kia về vùng núi biếc
Cỏ có xanh không em
Lối xa xôi diệu vợi
Muôn chỗ không cõi bờ

Em cô đơn một mình qua núi
Triền dốc đá hững hỡ
Bên kia sau núi biếc
Trời có gần không em

Từng cơn mưa rất nhẹ
Buộc vào kiếp hư sinh
Em bơ vơ tìm đường sang núi
Chiều nắng hạ mong manh


Em đã sang bên núi
Người đã chết đêm qua
Ánh tà dương vời vợi
Ủ ấp hồn cỏ hoang

Em ra đi còn chờ mấy kiếp
Bên kia núi thanh bình
Chàng thi nhân lỗi hẹn
Cỏ đã lạc dấu chân

Em đã sang bên núi
Người đã chết đêm qua
Ánh tà dương vời vợi
Ủ ấp hồn cỏ hoang

Em ra đi còn chờ mấy kiếp
Bên kia núi thanh bình
Chàng thi nhân lỗi hẹn
Cỏ đã lạc dấu chân
Chàng thi nhân lỗi hẹn
Cỏ đã lạc dấu chân

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind