Thái hiền - Lá thư gởi mẹ

Mẹ ơi thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi xây tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương

Thương ngóng về quê cũ
Gót thù xéo thảm thê
Đời trai thầm rơi lệ
Súng gươm hẹn mai về

Con về tầm dệt lúa
Mẹ cười vun khóm dâu
Mái tranh nghèo vươn khói
Vườn thơm ngát hương rau

Nương chè vươn xanh lá
Ruộng thơm lúa lên màu
Rộn ràng muôn tiếng hát
Đời hết nghĩa thương đau


Mẹ ơi thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi xây tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương

Thương ngóng về quê cũ
Gót thù xéo thảm thê
Đời trai thầm rơi lệ
Súng gươm hẹn mai về

Con về tầm dệt lúa
Mẹ cười vun khóm dâu
Mái tranh nghèo vươn khói
Vườn thơm ngát hương rau

Nương chè vươn xanh lá
Ruộng thơm lúa lên màu
Rộn ràng muôn tiếng hát
Đời hết nghĩa thương đau

Mẹ ơi thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi xây tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương

Lyrics licensed by LyricFind