Thái hiền - Đêm thánh vô cùng

Ðêm thánh vô cùng giây phút tưng bừng
Khắp thế thế gian hát kinh mừng
Đêm đông giá Chúa sinh ra chốn hang lừa
Đêm đông giá Chúa sinh ra cứu nhân loại
Ôi đêm thánh bao tình thương mến
Tấu khúc nhạc dâng đêm vô cùng


Ôi Chúa thiên đàng cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú huh
Nhớ rằng Chúa đang lên buồn

Ðêm thánh vô cùng giây phút tưng bừng
Khắp thế gian hát kinh mừng
Đêm đông giá Chúa sinh ra chốn hang lừa
Đêm đông giá Chúa sinh ra cứu nhân loại
Ôi đêm thánh bao tình thương mến
Tấu khúc nhạc dâng đêm vô cùng

Lyrics licensed by LyricFind