Thái hiền - Tuổi biết buồn

Buồn đã tới rồi một buổi sáng mưa rơi
Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời
Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng
Nhớ khung cửa song và còn nhớ tới em không

Buồn đã tới rồi một chiều tím trên sông
Làm cho úa vàng từ mộng ước tươi hồng
Ôi những chú nai tơ công chúa rừng già
Nơi hoang đường xa cửa đã khép ngăn em về

Nhớ bé xưa cùng chơi
Đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây
Vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hoa dắt trên đầu
Tặng nhau đứng bên cầu
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau


Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui
Bàn chân ấu thời dần mạnh bước chân đời
Mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài
Lưu vẫn còn đây rồi còn tiếc thơ ngây hoài

Nhớ bé xưa cùng chơi
Đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây
Vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hôn lúc ban đầu
Hẹn nhau đứng bên cầu
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau

Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui
Bàn chân ấu thời dần mạnh bước chân đời
Mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài
Lưu vẫn còn đây rồi còn tiếc thơ ngây hoài
Lưu vẫn còn đây rồi còn tiếc thơ ngây hoài

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind