Thái hiền - Trái tim xanh

Lal lal
Lal lal
Đời người có là bao (đời người có là bao)
Ngàn đời cũng chẳng lâu (ngàn đời cũng chẳng lâu)
Vừa ngày hôm qua đó trong chiếc nôi bé ta khóc oe oe lần đầu

Rồi tuổi lớn thật mau (rồi tuổi lớn thật mau)
Rồi chợt thấy mình yêu (rồi chợt thấy mình yêu)
Rồi lặng nghe hương ái ân thắm trên mắt trên môi hạnh phúc thương đau

Ngàn đời trước còn đâu (ngàn đời trước còn đâu)
Vạn người cũ còn đâu (vạn người cũ còn đâu)
Ngại ngùng chi thêm nữa anh khát khao đón đôi mắt đôi môi ngọt ngào

Màu nào cũng nhạt phai (màu nào cũng nhạt phai)
Đừng làm phí ngày vui (đừng làm phí ngày vui)
Này vòng tay âu yếm anh sẽ đưa bước em qua bờ bến thiên thai

Đời là biển muôn sóng
Đời là bao cơn gió hung dữ xô lấn ngông cuồng ngược xuôi
Tình nhẹ tình như những thân lá quay tít không bao giờ ngơi
Tình mỏng manh như đám mây khói nên dễ tan biến đi mau bên trời

Đừng làm khổ nhau nhé
Đừng gợi cho nhau những chua chát cay đắng xót xa sầu đau
Tình đẹp khi hai đứa say đắm trong những đam mê đẹp xinh
Tình đẹp khi hai đứa xây đắp hạnh phúc bằng trái tim xanh


Lal lal
Lal lal
Đời người có là bao (đời người có là bao)
Ngàn đời cũng chẳng lâu (ngàn đời cũng chẳng lâu)
Vừa ngày hôm qua đó trong chiếc nôi bé ta khóc oe oe lần đầu

Rồi tuổi lớn thật mau (rồi tuổi lớn thật mau)
Rồi chợt thấy mình yêu (rồi chợt thấy mình yêu)
Rồi lặng nghe hương ái ân thắm trên mắt trên môi hạnh phúc thương đau

Ngàn đời trước còn đâu (ngàn đời trước còn đâu)
Vạn người cũ còn đâu (vạn người cũ còn đâu)
Ngại ngùng chi thêm nữa anh khát khao đón đôi mắt đôi môi ngọt ngào

Màu nào cũng nhạt phai (màu nào cũng nhạt phai)
Đừng làm phí ngày vui (đừng làm phí ngày vui)
Này vòng tay âu yếm anh sẽ đưa bước em qua bờ bến thiên thai

Đời là biển muôn sóng
Đời là bao cơn gió hung dữ xô lấn ngông cuồng ngược xuôi
Tình nhẹ tình như những thân lá quay tít không bao giờ ngơi
Tình mỏng manh như đám mây khói nên dễ tan biến đi mau bên trời

Đừng làm khổ nhau nhé
Đừng gợi cho nhau những chua chát cay đắng xót xa sầu đau
Tình đẹp khi hai đứa say đắm trong những đam mê đẹp xinh
Tình đẹp khi hai đứa xây đắp hạnh phúc bằng trái tim xanh
Lal lal
Lal lal

Đừng làm khổ nhau nhé
Đừng gợi cho nhau những chua chát cay đắng xót xa sầu đau
Tình đẹp khi hai đứa say đắm trong những đam mê đẹp xinh
Tình đẹp khi hai đứa xây đắp hạnh phúc bằng trái tim xanh
Lal lal
Lal lal

Lyrics licensed by LyricFind