Thái hiền - Bàng hoàng

Anh có nghe con chim đang hót
Hót cho quê hương hòa bình
Hót cho ta vui chuyện tình
Dưới trời mùa xuân nắng đẹp bình minh

Tung tăng em đi dưới nắng
Bỗng đâu con tim rộn ràng
Thấy anh em vui ngỡ ngàng
Muốn chào làm quen sao thấy bàng hoàng

Người người là ai
Người là ai cớ sao tôi yêu cớ sao tôi yêu
Hay là cành hoa trên xứ phiêu diêu nơi chốn thương yêu

Anh thấy chăng chim xanh ca múa
Tiễn em theo anh lễ chùa
Lá hoa vui như ngày mùa
Thương người là thương biết mấy cho vừa

Anh có nghe con chim đang hót
Hót cho quê hương hòa bình
Hót cho ta vui chuyện tình
Dưới trời mùa xuân nắng đẹp bình minh

Tung tăng em đi dưới nắng
Bỗng đâu con tim rộn ràng
Thấy anh em vui ngỡ ngàng
Muốn chào làm quen sao thấy bàng hoàng


Người người là ai
Người là ai cớ sao tôi yêu cớ sao tôi yêu
Hay là cành hoa trên xứ phiêu diêu nơi chốn thương yêu

Anh thấy chăng chim xanh ca múa
Tiễn em theo anh lễ chùa
Lá hoa vui như ngày mùa
Thương người là thương biết mấy cho vừa

Anh có nghe con chim đang hót
Hót cho quê hương hòa bình
Hót cho ta vui chuyện tình
Dưới trời mùa xuân nắng đẹp bình minh

Tung tăng em đi dưới nắng
Bỗng đâu con tim rộn ràng
Thấy anh em vui ngỡ ngàng
Muốn chào làm quen sao thấy bàng hoàng

Người người là ai
Người là ai cớ sao tôi yêu cớ sao tôi yêu
Hay là cành hoa trên xứ phiêu diêu nơi chốn thương yêu

Anh thấy chăng chim xanh ca múa
Tiễn em theo anh lễ chùa
Lá hoa vui như ngày mùa
Thương người là thương biết mấy cho vừa
Lá hoa vui như ngày mùa
Thương người là thương biết mấy cho vừa
Lá hoa vui như ngày mùa
Thương người là thương biết mấy cho vừa

Lyrics licensed by LyricFind