Thái hiền - Tiếng hát sông lô

Trên nước sông Lô thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong ba thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ sông Lô giặc lên ăn cướp dân ta
Tôi nhớ sông Lô ngày qua chôn xác quân thù
Khoan hỡi khoan hò (khoan hỡi khoan hò)
Hò khoan (hò khoan)

Hỡi cô con gái giặt yếm trên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng ơ quân thù thở than

Than rằng khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mông
Súng thần công vang vang

Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân cướp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang
Oai hùng thay Lô Giang

Trên nước sông Lô thuyền ơi ta hát say sưa
Quân cướp tham ô ngày nao đã chết không ngờ
Sông nước hôm qua còn reo như gió như mưa
Sông nước hôm nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan hỡi khoan hò (khoan hỡi khoan hò)
Hò khoan (hò khoan)

Hỡi anh vệ quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa đêm trông ánh ớ trăng vàng tôi nhớ anh


Ca rằng khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mông
Súng thần công vang vang

Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân cướp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang
Oai hùng thay Lô Giang

Trên nước sông Lô từ nay vang tiếng dân ca (vang tiếng dân ca)
Quân cướp đi xa về đây ta sống chan hoà (ta sống chan hoà)
Bên suối xanh lơ mọc lên những mái tranh xưa
Đây chốn biên khu lòng tôi như nước sông Lô
Khoan hỡi khoan hò (khoan hỡi khoan hò)
Hò khoan (hò khoan)

Hỡi anh du kích tập bắn trên rừng
Thuyền tôi đậu bến Đoan Hùng
Bình minh nghe tiếng chim rừng líu lo

Chim rằng khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mông
Súng thần công vang vang

Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân cướp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang
Oai hùng thay Lô Giang
Oai hùng thay Lô Giang
Oai hùng thay Lô Giang

Lyrics licensed by LyricFind