Thái hiền - Cành hoa trắng

Một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian
Báo tin rằng có nàng Giáng Hương
Nàng ngồi trên cung vắng
Trong một đêm đầu trăng
Phá then vàng bước vào vườn hoang

Không gian tràn dâng niềm thương
Rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên
Bao nhiêu nàng tiên nỉ non
Làm huyên náo thiên đường lạnh lẽo


Trời đầy cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa
Giữa đêm mờ hoa nở chóng phai
Người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi
Bóng hiên dài gác đợi lẻ loi

Không gian tràn dâng niềm thương
Rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên
Bao nhiêu nàng tiên nỉ non
Làm huyên náo thiên đường lạnh lẽo

Trời đầy cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa
Giữa đêm mờ hoa nở chóng phai
Người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi
Bóng hiên dài gác đợi lẻ loi
Huh huh huh huh hu huh

Lyrics licensed by LyricFind