Thái hiền - Mộng viễn du

Có ai biết đâu chuyện tình cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng

Thiết tha với cung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
Dìu hồn ta đi tới chuyện thần tiên phơi phới
Tiếng ru cho hồn chơi vơi

Hào quang với muôn huy hoàng
Bầy tiên nữ đang khoe mình dưới trăng vàng

Có ai biết đâu chuyện tình cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng

Thiết tha với cung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
Dìu hồn ta đi tới chuyện thần tiên phơi phới
Tiếng ru cho hồn chơi vơi


Có ai biết đâu chuyện tình cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng

Thiết tha với cung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
Dìu hồn ta đi tới chuyện thần tiên phơi phới
Tiếng ru cho hồn chơi vơi

Hào quang với muôn huy hoàng
Bầy tiên nữ đang khoe mình dưới trăng vàng

Có ai biết đâu chuyện tình cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng

Thiết tha với cung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
Dìu hồn ta đi tới chuyện thần tiên phơi phới
Tiếng ru cho hồn chơi vơi
Dìu hồn ta đi tới chuyện thần tiên phơi phới
Tiếng ru cho hồn chơi vơi

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind