Thái hiền - Mây trôi trôi hết một đời

Chiều nay nơi đây nơi đây quê người
Ngồi trông mây trôi mây trôi mây trôi
Trôi trong đáy cốc rượu vơi
Ngẩn ngơ em ơi đã hết cuộc đời
Chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời
Chiều nay mây trôi trôi hết một đời

Giờ em nơi đâu nơi đâu nơi nào
Ở trong hang sâu hay trên non cao
Hay nơi đất mới khổ đau
Giờ em lao đao nơi công trường nào
Em mang nợ máu hay là em đã qua cầu
Hoặc em ra khơi cưỡi sóng bạc đầu

Em tiểu thơ rừng thiêng kinh tế
Em công chúa Lọ Lem nơi nông trường
Em Thuý Kiều mán rừng cây quế
Em ni cô địa ngục khám đường

Máu em nồng quỷ uống mềm môi
Thịt trầm hương quỷ đói say mồi
Đã cơn say thế rồi ác quỷ
Bỗng ngu ngơ vuốt mặt thành người

Người mà lại phản bội người
Người mà lại hận thù người
Người mà lại hành hạ người
Không nhận mình là người


Chiều nay nơi đây nơi đây quê người
Ngồi trông mây trôi mây trôi mây trôi
Trôi trong đáy cốc rượu vơi
Ngẩn ngơ em ơi đã hết cuộc đời
Chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời
Chiều nay mây trôi trôi hết một đời

Giờ em nơi đâu nơi đâu nơi nào
Ở trong hang sâu hay trên non cao
Hay nơi đất mới khổ đau
Giờ em lao đao nơi công trường nào
Em mang nợ máu hay là em đã qua cầu
Hoặc em ra khơi cưỡi sóng bạc đầu

Em tiểu thơ rừng thiêng kinh tế
Em công chúa Lọ Lem nơi nông trường
Em Thuý Kiều mán rừng cây quế
Em ni cô địa ngục khám đường

Máu em nồng quỷ uống mềm môi
Thịt trầm hương quỷ đói say mồi
Đã cơn say thế rồi ác quỷ
Bỗng ngu ngơ vuốt mặt thành người

Người mà lại phản bội người
Người mà lại hận thù người
Người mà lại hành hạ người
Không nhận mình là người

Chiều nay nơi đây nơi đây quê người
Ngồi trông mây trôi mây trôi mây trôi
Trôi trong đáy cốc rượu vơi
Ngẩn ngơ em ơi đã hết cuộc đời
Chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời
Chiều nay mây trôi trôi hết một đời

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind