Thái hiền - Vĩnh biệt sàigòn

Sài Gòn ơi xin giã từ em
Thành phố yêu ơi xa cách muôn đời
Biết tìm đâu và còn tìm đâu
Sóng biển nào đưa ta vào cơn mơ tình ái
Một thoáng mưa bay sầu dâng tê tái nép nhau chờ
Chờ đến bây giờ chợt tỉnh cơn mơ
Mới hay rằng ta vĩnh biệt em

Nhớ ôi là nhớ từng lời yêu tình mặn nồng
Những đêm lạnh lẽo sau hồi hương về ngập lòng
Dòng nước mắt này gởi về cho cố nhân
Thương quá khi em chờ mong

Cuộc tình thì theo cơn lốc bay
Cuộc đời thì giờ đôi tay trắng
Biết bao giờ và đến bao giờ trở lại quê hương
Hay muôn đời ta vĩnh biệt em

Sài Gòn ơi xin giã từ em
Thành phố yêu ơi xa cách muôn đời
Biết tìm đâu và còn tìm đâu
Sóng biển nào đưa ta vào cơn mơ tình ái
Một thoáng mưa bay sầu dâng tê tái nép nhau chờ
Chờ đến bây giờ chợt tỉnh cơn mơ
Mới hay rằng ta vĩnh biệt em


Nhớ ôi là nhớ từng lời yêu tình mặn nồng
Những đêm lạnh lẽo sau hồi hương về ngập lòng
Dòng nước mắt này gởi về cho cố nhân
Thương quá khi em chờ mong
Cuộc tình thì theo cơn lốc bay
Cuộc đời thì giờ đôi tay trắng
Biết bao giờ và đến bao giờ trở lại quê hương
Hay muôn đời ta vĩnh biệt em

Cho ta sẽ
Trở lại quê hương
Hay muôn đời ta vĩnh biệt em

Cho ta sẽ
Trở lại quê hương
Hay muôn đời ta vĩnh biệt em

Cho ta sẽ
Trở lại quê hương
Hay muôn đời

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind