Thái hiền - Đêm xuân

Đêm qua say tiếng đàn
Đôi chim uyên đến giường
Chim báo tin xuân đã về trong giấc mộng

Em yêu câu hát buồn
Lả lướt trong màn trăng
Yêu trời thanh vắng
Đón đưa em tới chàng

Hồn em chùng đêm tối
Tình em còn chơi vơi
Lòng em chưa tàn
Xin đừng nhạt phai
Đừng nhạt phai


Chưa quen nhau lúc đầu
Em nghe theo tiếng sầu
Ôi khúc ca nuôi mối tình muôn sắc màu

Em phôi pha tháng ngày
Vì lúc trăng về đây
Có đàn đêm ấy đã ru trái tim này
Hồn em tìm nương náu
Tình em chờ thương đau
Lòng em chưa tàn
Xin đừng phụ nhau
Đừng phụ nhau

Lòng em chưa tàn
Xin đừng phụ nhau
Đừng phụ nhau

Lyrics licensed by LyricFind