Thái hiền - Xuân ca

Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ

Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi

Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha
Là xinh là tươi có Xuân thuở xưa ước mơ hiền hoà
Xuân xanh lơ hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài

Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi

Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy
Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon
Tìm em gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng


Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi

Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu
Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài
Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn

Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi

Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân
Thì xin thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần

Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi
Xuân Xuân ơi Xuân ới Xuân ơi

Lyrics licensed by LyricFind