Le Fvbelos - Ota Rauhassa

Beibi ota rauhassa
Beibi ota rauhassa
Beibi ota rauhassa, meil on kaikki kunnossa

Ei sun tarvi huolehtii, jos sul on huolii kannan puolet niist
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.