Le Fvbelos - Kokonaan

Haluisin sut kokonaa mulle vaa
En pysty sua unohtaa ollenkaa
Mut ehkä mä vaa liikaa oletan

Saat mut sun nimees huutaa kovempaa

Jos sä olisit m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.