D Andro - Que Sera

Dime cómo es que le explico
A mi vida que ya hoy te vas
Donde estás que no te puedo ver
Solo quiero una señal
Dime cómo es que tu vuelas
Tan veloz yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.