A$ad - Party in L.A. (feat. pablø)

Where you been
We don't need no contact
We don't need no information, girl
You know what I'm saying
Oh you so lonely now girl
Guess you should've know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.