Lito Kirino - Mañana

Huh
Yeah-yeah, yeah-eah-eah
Lito Kirino

Si mañana me muero (muero)
No quiero que me lleven flores (flores)
Ni tampoco que me lloren (lloren)
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.