Nova Norda - Boşver

Boşver

Boşver
Kimlik kelimeleri
Anlatmayı sevdiğin
Cepte hikayeleri

Boşver
Tüm prensipleri
Yarattığın engeli
Buyum dediğin kişiyi

Bırak kendine ken...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.