Birileri - Uzaklaşma Sevdası (Devran)

Ah, dedim, niye yok bir kedim?
Yine ben galiba beynimi yedim
Çok bekledim ve sen hiç gelmedin
Oturup ağladım geceyi gündüz eyledim

Bi' şeyler artık i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.