Musikatha kids - Kami naman

Marahil narinig mo na
Pinaka-mahusay na kanta
Ngunit hindi papayag na kami'y di bigyang pansin

Kahit kami'y mga musmos
Pag-ibig namin sa 'yo'y taos
Nararapat lamang sa isang mapagmahal na Diyos

Tanggapin mo ang aming awit
Hitik sa pagsinta
Tunay ito at walang bahid
Nawa'y mapangiti ka

Kami naman ang mag-aalay ng pambihirang pagpupuri
Kami naman ang maghahandog ng pagsamba at luwalhati sa 'yo
Kinabukasan nami'y di ipagkakait basta't Ikaw Hesus ang kapalit
Sa mura naming isipan ikaw ay aalayan
Kami naman

Marahil narinig mo na
Pinaka-mahusay na kanta
Ngunit hindi papayag na kami'y di bigyang pansin


Kahit kami'y mga musmos
Pag-ibig namin sa 'yo'y taos
Nararapat lamang sa isang mapagmahal na Diyos

Tanggapin mo ang aming awit
Hitik sa pagsinta
Tunay ito at walang bahid
Nawa'y mapangiti ka

Kami naman ang mag-aalay ng pambihirang pagpupuri
Kami naman ang maghahandog ng pagsamba at luwalhati sa 'yo
Kinabukasan nami'y di ipagkakait basta't Ikaw Hesus ang kapalit
Sa mura naming isipan ikaw ay aalayan

Kami naman ang mag-aalay ng pambihirang pagpupuri
Kami naman ang maghahandog ng pagsamba at luwalhati sa 'yo
Kinabukasan nami'y di ipagkakait basta't Ikaw Hesus ang kapalit
Sa mura naming isipan ikaw ay aalayan
Kami naman

Kami Naman
Kami Naman

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind