Lauri Haav - Silmät kii

Oon yksin, yöllä tyhjässä hotellissa
Enkä mä muista, miksi oon tässä kaupungissa
Ja jostain alhaalta kuuluu kun
Basso hakkaa, bum, yökerhon seinää ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.