Tuure Boelius - 1

Ooh, me oltiin sekasin ku tavattiin
Sä nauroit söpösti kun en löytäny avaimii
Joo me, me oltiin ikuisii
Noi 15 minuuttii, mut yksin heräsin
Luvatt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.