Eliot El Taino - Te Mojas

Pasandote la lengüita por ahí (Por ahí)
Pero noté, mami, que está' moja' (Moja')
Tú sabe' lo que yo quiero de ti
Dime si te va' a dejar, mami, o no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.