I belong to the zoo - Kapit

Pasan pasan mo ang buong mundo
Hindi maintindihan ang mga luhang
Nasa iyong mga mata
Saan nanggaling singong nagdulot kailan ang wakas
Kailan makakaramdam muli

Parang ang dali daling umayaw
Wag ka munang bibitaw
Di ko kakayaning magpaalam
Teka lang at maghintay
May oras pang nalalabi

Hindi man alam ang maitutulong ko
Ako ay maghahanda basta't naaayon
Sa oras mo
Saan man patungo saan man pulutin
Nandito ang bisig ko
Handa basta't kinakailangan mo

Parang ang dali daling umayaw
Wag muna ngayon hindi pa ngayon
Wag ka munang bibitaw
Di ko kakayaning magpaalam
Teka lang at maghintay
May oras pang nalalabi


At kung alam mo lang
Ikaw ang sagot sa aking patlang
At kung alam mo lang
Ikaw ang rason kung bakit
Hindi pa ako bumibitaw

At kung alam mo long (wag ka munang bibitaw)
Ikaw ang sagot sa aking patlang (di ko kakayaning magpaalam)
At kung alam mo long (teka lang at maghintay)
Ikaw ang rason kung bakit di pa ako bumibitaw (may oras pang nalalabi)

At kung alam mo lang (wag ka munang bibitaw)
Ikaw ang sagot sa aking patlang (di ko kakayaning magpaalam)
At kung alam mo lang (teka lang at maghintay)
Ikaw ang rason kung bakit (may oras pang nalalabi)

Hindi pa ako

Lyrics licensed by LyricFind